Nieuws


header

Home

 

 

Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is, in de zorg, het onderwijs of bij een gemeente. Toch moeten zij er mee kunnen omgaan. Effectief en consistent. De BeHr Groep helpt hierbij. Via advies, coaching en training – gericht op kennis, kunde en inzicht. Altijd direct toepasbaar in de eigen praktijk.

 

Het gedrag van de ander sluit door – bijvoorbeeld sociaal of etnisch bepaalde – cultuurverschillen vaak niet aan bij de eigen normen of waarden van een professial. Die moet dan zijn vak verstaan en zich niet laten leiden door de persoonlijke visie. Binnen de kaders van de organisatie kiest de echte professional het meest effectieve gedrag in de omgang met de ander. Dat vraagt van de professional dat hij begrijpt dat er sprake is van een cultuurverschil, en wat daar de reden van is. Zonder dat hij er per se begrip voor hoeft te hebben. Dat is de kern van Multicultureel Vakmanschap.

 

Versterk de professional in zijn vakmanschap

Worden uw medewerkers geconfronteerd met cultureel bepaald gedrag en vinden zij het moeilijk daarmee om te gaan? Of sturen uw leidinggevenden multiculturele teams aan en zoeken zij naar de juiste aanpak om de motivatie en betrokkenheid te vergroten? Kies dan voor een aanpak die de professional versterkt in zijn vakmanschap, uitgevoerd binnen heldere en gedragen kaders van de organisatie. Een aanpak die aansluit bij úw praktijk. De inspirerende, verhelderende en doelgerichte aanpak van de BeHr Groep, waarin: 

 

  • Het management een visie ontwikkelt en de kaders bepaalt
  • De professionals leren rol en persoon te scheiden, ofwel begrijpen, zonder per se begrip te hebben
  • De professionals – binnen kaders – leren handelen op basis van kennis, kunde en inzicht