Nieuws


header

Onze producten

De BeHr Groep Nederland beschikt over een pool van ervaren en deskundige trainers en adviseurs. Mede daarom zijn we in staat om niet alleen per organisatie, maar ook op verschillende organisatieniveaus maatwerk te bieden. Onze producten zijn zowel gericht op het strategisch, tactisch als operationeel niveau. Al onze producten kenmerken zich door een persoonlijke aanpak die aansluit bij uw dagelijkse praktijk.

Trainingen

Coaching

Advies

Trainingen

De BeHr Groep Nederland beweegt zich op het gebied van het multicultureel vakmanschap in al zijn facetten. Kenmerkend hierbij is dat geen nadruk wordt gelegd op het verschil tussen allochtoon en autochtoon, maar juist op alle verschillen tussen mensen.

De opleidingen en trainingen van de BeHr Groep Nederland gaan uit van de volgende vier principes:

 • De juiste trainer voor het onderwerp

  Onze trainers worden zorgvuldig geselecteerd op vaardigheden die nodig zijn om het gewenste trainingsresultaat te behalen. Waar nodig zullen meerdere trainers worden ingezet, elk met hun eigen specialisme.

 • Precies genoeg en precies op tijd

  De opleidingen en trainingen sluiten aan op het kennis- en functioneringsniveau van de deelnemer. Inhoud en werkvormen stellen de deelnemer in staat de huidige, of toekomstige functie met vertrouwen tegemoet te treden. Het aanbrengen van overtollige bagage wordt zoveel mogelijk voorkomen.

 • Praktisch, verbinden van leren en werken

  Onze opleidingen en trainingen hebben altijd een praktische inslag. Wij vinden het belangrijk de deelnemers aan onze opleidingen en trainingen concrete vaardigheden mee te geven voor direct gebruik in de dagelijkse werksituatie.

 • Aandacht voor het individu

  Elke deelnemer aan onze opleidingen en trainingen is verzekerd van individuele aandacht. Tijdens, en ook na de training, kan de deelnemer desgewenst contact leggen met de trainer voor extra uitleg. Op aanvraag is zelfs individuele coaching en/of begeleiding op de werkplek mogelijk.

Coaching

Als BeHr Groep Nederland bieden we bedrijven en individuen coaching on-the-job om operationele ondersteuning te geven in de praktijk. De afgelopen jaren hebben we zo diverse jongerenwerkers, buurtsportmedewerkers en welzijnsmedewerkers getraind en gecoacht in onder andere multicultureel vakmanschap.

Advies

Naast onze trainingstrajecten ondersteunen we organisaties ook met adviestrajecten. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld projecten die ze zijn gestart en de lopende processen. We inventariseren de behoeften en de mogelijkheden en adviseren ze in het vormen van visie en de uitvoering daarvan door een eenduidige aanpak. Een visie bepalen is één stap. De weg ernaartoe is een volgende en misschien nog wel veel belangrijker stap.

Daarnaast adviseren we in problematiek die ondervonden wordt in het contact met klanten, collega’s en inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond. We helpen organisaties verbinding te leggen tussen verschillende partijen.