Nieuws


header

Opdrachtgevers

Geüniformeerde gezagsdragers – Politie/defensie

De Nederlandse samenleving bestaat uit heel veel verschillende culturele achtergronden. In de grote steden van Nederland groeit het aantal mensen dat van niet-Nederlandse afkomst. Daarnaast hebben we te maken met mensen van alle leeftijdscategorieën. Het valt niet altijd mee om verbinding te leggen met al die verschillende groepen.

Werken in de openbare orde vraagt veel van politiemensen. In veel landen volgen politieagenten daarom na hun basisopleiding eerst allerlei specialisaties voordat ze de straat op mogen gaan. In Nederland zetten we daarentegen jonge en minder ervaren collega's binnen dit moeilijke politiedomein neer.

 

Hoe kunnen politiemensen beter toegerust worden op de situatie waar ze iedere dag in terecht komen? Hoe zorgen we ervoor dat de jarenlange ervaring van de politie vandaag de dag nog steeds vruchten afwerpt? Waarin zijn niet-Nederlandse verdachten anders dan Nederlandse verdachten? Hoe kun je als professional technieken zo inzetten dat ze vruchten afwerpen bij alle verschillende doelgroepen waar we mee te maken hebben? Het zijn actuele vragen waar u zich als politiemedewerker ongetwijfeld in zult herkennen.

De BeHr Groep Nederland heeft ruime ervaring met het werken in politieorganisaties. Niet alleen komt één van de oprichters van de BeHr Groep Nederland uit de politiewereld, de afgelopen jaren hebben we binnen veel verschillende korpsen trainingstrajecten en workshops verzorgd. Ook in het buitenland geven we training en advies om politieorganisaties beter toe te rusten voor de uitdagingen waar ze iedere dag op straat weer tegenaan lopen.

Voorbeelden van korpsen waarin de BeHr Groep Nederland trainingen geeft, zijn Amsterdam-Amstelland, Noord-Oost Gelderland, Gelderland-Midden, Limburg-Zuid en internationaal voor de politie in België en Noorwegen.

Overheid

Binnen het werkgebied "Overheid" is de BeHr Groep Nederland vooral actief voor gemeenten. Ook gemeenten hebben iedere dag te maken met de uitdagingen die onze multiculturele samenleving met zich meebrengt. Net als politieorganisaties hebben gemeenten een verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid. Die verantwoordelijk gaat echter nog een stapje verder dan bij de politie, want gemeenten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor die veiligheid. Steeds weer worden nieuwe projecten bedacht om de veiligheid binnen gemeenten te vergroten. Hoe zorgen we ervoor dat die veiligheid echt vergroot wordt? Hoe zorgen we ervoor dat ook gemeenteambtenaren veilig hun werk kunnen uitvoeren? Hoe slaan we de brug naar de inwoners van onze gemeenten en bereiken we alle verschillende doelgroepen? Zowel voor als achter de schermen spelen verschillende belangen hierin een rol.

Gemeenten waar we hebben getraind en geadviseerd zijn bijvoorbeeld de gemeenten Roermond, Oosterhout, Ede, Amersfoort, Tiel, Assen en Culemborg. De BeHr Groep Nederland heeft een aantal verschillende producten en diensten ontwikkeld die gericht zijn op de uitdagingen van Nederlandse gemeenten.

Zorg

Medewerkers in de zorg weten als geen ander welke problemen en uitdagingen de Nederlandse samenleving met zich meebrengt. Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben te maken met alle doelgroepen uit onze samenleving. Die samenleving verkleurt in hoog tempo en dat maakt de communicatie er niet altijd gemakkelijker op. De manier van werken die jarenlang vruchten afwierp roept nu vragen op. Het werkklimaat is er ook niet veiliger op geworden. Bent u als medewerker in staat om al uw cliënten en patiënten te bedienen? Hoe zorgt u als leidinggevende dat uw medewerkers voldoende toegerust zijn om in alle veiligheid en met de juiste kennis en vaardigheden hun werk te kunnen doen?

De BeHr Groep Nederland biedt binnen de zorg trainingen en workshops aan die ingaan op vragen zoals die hierboven beschreven staan.

Profit

De BeHr Groep Nederland is ook actief in de profit sector. Veel organisaties nemen hun processen en producten onder de loep om te onderzoeken waar ze kunnen verbeteren en wat ze kunnen doen om hun markt beter te kunnen bereiken en meer rendement te halen uit op te leveren producten en diensten. Peoplemanagement is een cruciaal element in het werk van leidinggevenden. Met name in grote organisaties is het van belang de continuïteit te behouden. Continuïteit in medewerkers hoort daarbij. Een groot verloop kost organisaties veel geld en gaat ten koste van de productiviteit. Een actueel thema, want uit cijfers blijkt dat het voor organisaties een uitdaging is werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond te bereiken en te behouden. Het imago van organisaties speelt daarin een belangrijke rol. Culturele diversiteit op de werkvloer zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Veel leidinggevenden hebben behoefte aan aanvullende opleidingen om professioneel leiding te kunnen (blijven) geven tegen deze achtergrond. Kennis, vaardigheden en gedrag zijn daarin de sleutel. Ook medewerkers onderling hebben behoefte aan meer toerusting op dit gebied. Onderzoek toont aan dat management en medewerkers effectiever en efficiënter zijn in het samenwerken als zij beter en bewust gebruik maken van de culturele verschillen.

Klanten van de BeHr Groep Nederland in het bedrijfsleven zijn onder andere TNT Post en de NS.

De BeHr Groep Nederland levert verschillende producten en diensten aan in de vorm van training, coaching en advies die ingaan op actuele vraagstukken en uitdagingen waar het bedrijfsleven mee te maken heeft.

Onderwijs

Het recht op onderwijs is een belangrijk uitgangspunt in de Nederlandse grondwet. We willen onze kinderen een stevige basis bieden om op te groeien en zich te ontwikkelen tot vrije mensen die zelf kunnen nadenken en keuzes kunnen maken. Naarmate de samenleving verandert, verandert de Nu al is meer dan de helft van het aantal jongeren jonger dan 20 jaar in de drie grote steden van niet-Nederlandse afkomst. Dat aantal zal in de komende jaren alleen nog maar verder toenemen. Die verandering heeft grote invloed op het onderwijs. Nederland kent nog steeds heel veel "witte scholen" en ook het personeelsbestand van veel scholen is nog steeds wit. Zijn we straks in staat om met datzelfde personeelsbestand onze doelgroep van goed onderwijs te voorzien? Zijn we in staat de brug te slaan naar onze kinderen en jeugd, ook als ze van niet-Nederlandse afkomst zijn? Grote groepen leerlingen verlaten school zonder startkwalificatie. Zijn we als docenten voldoende toegerust om onze leerlingen te bereiken? Ook identiteitsvraagstukken spelen een rol voor veel scholen. Want hoe kunnen we als school onze identiteit behouden, maar toch de verschillende doelgroepen in onze samenleving bereiken? De BeHr Groep Nederland verzorgt trainingen en workshops en geeft coaching en advies aan scholen om in te gaan op bovenstaande vragen en uitdagingen.