Nieuws


header

Wat doet de BeHr groep?

De BeHr Groep Nederland richt zich op organisaties en individuen die iedere dag te maken hebben met diversiteit in onze samenleving. We onderscheiden ons door een vergaande specialisatie in de wereld van frontlinie organisaties, waaronder bijvoorbeeld politie, gemeenten en onderwijs. We werken zowel nationaal als internationaal.

We ondersteunen organisaties en individuen in trajecten met als centraal thema diversiteit en de vertaling daarvan naar "Multicultureel Vakmanschap". We leren organisaties en individuen verschillen tussen mensen en culturen te begrijpen en te overbruggen. Dat doen we zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We leren onze klanten professioneel te handelen in een multiculturele samenleving. We houden ons bezig met complexe vraagstukken op het gebied van diversiteit en vertalen deze in pragmatische handreikingen. Onze producten leveren wij in de vorm van training, coaching en advies.

Werkwijze

Alvorens we in een organisatie starten me een traject, nemen we de tijd om die organisatie te leren kennen en zo in te kunnen spelen op de specifieke situatie en cultuur van die organisatie. De kennismakingsfase bestaat onder andere uit interviews en Benen Op Tafel-sessies (BOT-sessies), waarin we in een informele setting met medewerkers in gesprek gaan. De ervaring leert dat tijdens deze sessies waardevolle informatie op tafel komt die verwerkt wordt in een speciaal op maat gemaakte training. Ook in onze advies- en coachingtrajecten leveren we maatwerk.

Aan de hand van de vraag van onze opdrachtgevers en de achtergrondinformatie die in de intakefase naar voren komt, vormen we trajecten op maat. Hoewel onze trainingen dezelfde basis hebben, zijn ze allemaal ontwikkeld in de praktijk. In onze trainingen maken we gebruik van actuele situaties en dilemma’s waar onze doelgroepen zich in herkennen en die van toepassing zijn op hun directe werkomgeving. Dat maatwerk wordt tevens geleverd door een zorgvuldige selectie van onze trainers en adviseurs per traject.