Coaching

Vertalen van beleid naar uitvoering – dat is de focus van onze coachingstrajecten. Op deze manier ondersteunen we bij cultuurveranderingen binnen afdelingen en organisaties.

BeHr Groep begeleidt professionals in het vormgeven van cultuursensitiviteit op de werkvloer. Praktische vaardigheden op het gebied van communicatie en persoonlijke ontwikkeling worden verstevigd, aangescherpt en uitgebreid.

Wij zoeken samen met de deelnemers uit, hoe eigen cultuur, achtergrond en levenswijze een efficiënte en effectieve communicatie in de weg kan staan op professioneel vlak. Hoe kun je als professional flexibel en aanpassingsgericht zijn zonder je eigen normen en waarden uit het oog te verliezen?

In overleg met de klant kan het coachingstraject verschillende vormen aannemen. Zo kunnen we vanuit BeHr Groep individuen coachen of aan de slag gaan met een (kleine) geselecteerde groep professionals. Tevens biedt BeHr Groep “coaching on the job”: een intensief traject waarbij een van onze coaches meedraait op de werkvloer en op die manier direct begeleiding kan bieden aan de professional(s) gedurende hun werkzaamheden.

Strategische ontwikkeling

Bij coaching besteden we tevens aandacht aan strategische ontwikkeling. We richten ons daarbij op vraagstukken zoals ‘hoe kan een inclusieve beleidsvoering bijdragen aan het werven en behouden van cultureel divers talent?’ en: ‘hoe draagt het bij aan het verbeteren van bedrijfs- of organisatieresultaten?’

Hoe kun je als professional flexibel en aanpassingsgericht zijn zonder je eigen normen en waarden uit het oog te verliezen?

® Copyright BeHr Groep 2017 - Kvk 58061584 -