Afscheidsinterview met Sofyan Mbarki

Afgelopen vrijdag hebben collega’s en betrokkenen van BeHr Groep onze gewaardeerde trainer en adviseur Sofyan Mbarki ‘uitgezwaaid.’ Na meer dan 12 jaar heeft hij de BeHr Groep verlaten; per 1 juni 2022 is hij aan de slag gegaan als wethouder in Amsterdam. In het kader van zijn afscheid interviewden we hem over zijn ervaringen bij BeHr Groep en de lessen die hij meeneemt in zijn volgende uitdaging.

Je kent BeHr Groep door en door. Als je nieuwe collega’s aan je vragen waar je afgelopen jaren gewerkt hebt, hoe zou je BeHr Groep dan omschrijven?

De afgelopen 12 jaar heb ik met heel veel plezier bij de BeHr Groep gewerkt. BeHr Groep is een professionele organisatie waarin je in een hecht team samenwerkt om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. Door die hechte samenwerking beschouw ik mijn oud-collega’s nog steeds als familie. Als BeHr-familie hebben we in de afgelopen jaren veel hoogtepunten gedeeld en samen gevierd: er zijn mooie trajecten opgezet, veel nieuwe (trainings)producten ontwikkeld en we hebben buiten werk om hechte onderlinge banden opgebouwd. Maar als BeHr-familie delen we ook de dieptepunten, en dan denk ik vooral aan de zware periode rondom de ziekte en het overlijden van Jozef. Hij was een echte verbindende factor binnen de BeHr-familie, daaraan blijven we elkaar tot op de dag van vandaag steeds herinneren. Al met al maakt de combinatie van professionaliteit en persoonlijke aandacht de BeHr Groep tot een fijne organisatie om te werken: het voelt als een voorrecht er onderdeel van te mogen zijn.

Welke training of doelgroep is je na al die jaren het meest bijgebleven?

Het is moeilijk om één specifieke training te kiezen. De afgelopen jaren heb ik op verschillende bijzondere plekken in het land trainingen mogen geven en organisaties van advies mogen voorzien. Van rechters tot burgemeesters, van bedrijfsleven tot vervoersbedrijven zoals de NS. Elke training heeft een eigen, bijzondere dynamiek en samenstelling. Wat dan vooral bijblijft zijn de berichten en reacties van deelnemers en organisaties na afloop van een training/trainingstraject. Het geeft voldoening om te horen hoe we professionals vooruit hebben kunnen helpen. Wat daarnaast ook zeker is bijgebleven, zijn de dynamiek en positieve ontwikkelingen die ontstaan wanneer diversiteit en inclusie op verschillende plekken binnen de organisatie onder de aandacht worden gebracht. Juist door professionals op strategisch, tactisch en operationeel niveau te trainen, ontstaan mooie initiatieven waarmee een organisatie op lange termijn vooruit kan.

Je bent als trainer en adviseur twaalf jaar intensief aan de slag geweest met thematiek rondom diversiteit & inclusie. Hoe is de houding binnen organisaties ten aanzien van deze thema’s in de afgelopen jaren veranderd?

Diversiteit en inclusie hangen mijns inziens samen met modern leiderschap: in de huidige tijd mogen we dit verwachten binnen organisaties. Voorheen werden de thema’s soms met enige argwaan bekeken,  deelnemers beschouwden trainingen als ‘een moetje.’ De grote omslag die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is dat steeds meer teams zelf graag aan de slag willen met het thema, soms vanuit noodzaak, vaak vanuit intrinsieke interesse en motivatie. Een steeds grotere groep professionals in Nederland wil graag werken in een diverse en inclusieve organisatie. Professionals beseffen dat dit goed is voor de toekomst van de organisatie, maar ook voor het creëren van een fijne werkomgeving voor werknemers.

Je bent afgelopen jaren actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe trainingen en producten, op welke nieuwe product(en) ben je het meest trots?

In algemene zin ben ik er trots op dat het ons steeds lukt om diversiteit en inclusie te vertalen naar de huidige tijdsgeest, omdat veel professionals aangeven dat ze mede dankzij onze hulp een stap verder zijn gekomen in hun eigen persoonlijke bewustwording en die van de organisatie als geheel. Het is duidelijk geworden dat veel thema’s rondom sociale veiligheid met elkaar samenhangen, daarom zijn de trajecten die we momenteel doen over omgangsvormen en integriteit zo belangrijk en waardevol. Zeker omdat gedrag op de werkvloer een actueel thema is dat  hoog op de agenda staat bij veel organisaties.

Persoonlijk ben ik ook heel trots op de trainingen rondom jeugd- en straatcultuur, dat is een onderwerp waar ik veel affiniteit mee heb, maar ik heb er als trainer ook veel over geleerd van jongerenwerkers, politieagenten en docenten. In samenwerking met deze professionals hebben we een mooi product op het thema kunnen ontwikkelen.  Ook zijn we sinds vorig jaar mooie nieuwe producten aan het ontwikkelen voor het onderwijs, waarin pedagogisch handelen binnen een diverse setting centraal staat. Bij de ontwikkeling van die trainingen zijn we continu bezig met het toepassen van nieuwe trainingsconcepten: uitdagend maar ook erg leuk.

Welke lessen uit de afgelopen jaren neem je mee naar je nieuwe werk?

De afgelopen jaren heb ik gezien hoe belangrijk het is om altijd oog te blijven houden voor iedereen binnen de eigen organisatie maar ook daarbuiten. Ook heb ik ervaren dat professionals heel graag willen, maar het niet alleen kunnen. Inclusief leiderschap is een belangrijke voorwaarde om goed om te kunnen gaan met de opgaves waar organisaties voor staan de komende jaren. In mijn nieuwe werk hoop ik door te gaan met het vormgeven van inclusief leiderschap in de praktijk.

Houten – 6 juli 2022 

® Copyright BeHr Groep 2022 - Kvk 58061584 -