Onze visie

Van visie naar beleid
Zonder commitment van het management hebben inclusie en diversiteit weinig kans van slagen. Daarom beginnen we onze trajecten doorgaans bij het management en trainen daarna medewerkers. Samen met het management bouwen we eerst aan een visie over hoe om te gaan met andere culturen, leeftijden, religies en sociale milieus.

Vervolgens vertalen we dit naar de dagelijks praktijk. De gesprekken met het management vormen belangrijke input voor de training en coaching die wij professionals vervolgens bieden. We zitten dicht op de huid van de professional, maar bieden altijd ruimte voor hun eigen gevoel.

Opleidingsvisie

De opleidingsvisie van BeHr Groep is gestoeld op vier basisprincipes:

  • De juiste trainer voor het onderwerp: Wij hebben onze vaste groep trainers zorgvuldig geselecteerd op basis van hun kennis en vaardigheden. Voor specifieke onderwerpen werken zij samen met externe experts.
  • Precies genoeg en precies op tijd: De trainingen sluiten aan op jouw actuele kennis- en functioneringsniveau. Overtollige bagage is een no go.
  • Praktisch en direct toepasbaar: Onze trainingen hebben altijd een praktische inslag. De opgedane kennis en vaardigheden moeten direct toepasbaar zijn in jouw dagelijkse werksituatie.
  • Aandacht voor het individu: Je bent verzekerd van individuele aandacht. Tijdens en na de training krijg je uitleg die op jouw situatie is toegespitst.

® Copyright BeHr Groep 2018 - Kvk 58061584 -