Waarom inclusie en diversiteit?

Inclusie en diversiteit lijken misschien ‘nice to haves’ voor een organisatie. In werkelijkheid zijn ze om meerdere redenen van belang. We zetten er een aantal op een rij.

  • Innovatiekracht

Sommige managers en professionals omringen zich graag met ‘gelijkgestemden,’ want dat ‘schakelt soepel.’ Veel organisaties en professionals zijn gelukkig doordrongen van het belang van inclusie en diversiteit. Niet (alleen) om politiek correcte redenen, maar vooral om succesvol te zijn.

Als iedereen hetzelfde kijkt naar zaken, verzwak je de innovatiekracht van een organisatie. Een inclusieve organisatie verhoudt zich goed tot de buitenwereld en is vaak succesvoller in het nastreven van ambities en het behalen van doelen.

Diversiteit en inclusie zorgen bovendien voor een organisatie waarin mensen zich betrokken, gerespecteerd en gezien voelen: ongeacht hun leeftijd, achtergrond of religie. Een organisatie waar mensen graag willen werken dus.

  • Omgaan met multiculturele dilemma’s

Het gedrag van een ander sluit door sociaal of etnisch bepaalde cultuurverschillen niet altijd aan bij jouw normen en waarden als mens en professional.

Wat doe je als mannelijk arts als je een islamitische vrouw niet mag helpen op grond van het geloof? Doe je als vrouwelijke reclasseringswerker in een moskee een hoofddoek om? En accepteer je het als de imam jou geen hand wil geven? Hoe reageer je als leerkracht als een jongere je bij een gesprek niet aankijkt? Of weigert zijn pet af te doen?

Het zijn bekende multiculturele dilemma’s waar veel professionals dagelijks mee te maken hebben. Daarom leiden steeds meer organisaties – zoals politiekorpsen, gemeenten, ziekenhuizen en banken – hun medewerkers op in multicultureel vakmanschap.

Ook maken zij afspraken over hoe zij binnen de organisatie omgaan met dergelijke dilemma’s. Want, niet zelden ontstaan er, door culturele verschillen, misverstanden die te vermijden zijn. BeHr Groep begeleidt het proces waarbij kaders worden opgesteld voor diversiteit en voor de omgang met multiculturele dilemma’s op de werkvloer. Tevens leidt BeHr Groep  managers en medewerkers op tot multicultureel vakman of vakvrouw.

  • Effectief en efficiënt functioneren in een diverse samenleving

Oog hebben voor culturele verschillen is nodig om gedrag te kunnen duiden en je werk goed te kunnen doen. Kennis van diversiteit, maar ook van bijvoorbeeld interculturele communicatie kunnen hierbij helpen. Dan weet je als politieagent bijvoorbeeld, dat wanneer een allochtone man je niet aankijkt tijdens een verhoor, dit niet per definitie een gebrek aan gesprek impliceert. Sterker nog, het wegkijken is vaak een teken van schaamte. BeHr Groep leert professionals hoe zij individuen en groepen van verschillende achtergronden het beste kunnen benaderen: dit zorgt ervoor dat professionals hun vak effectief en efficiënt kunnen uitvoeren.

Voorbeeld uit de praktijk: eigen initiatief versus gehoorzaamheid

Normen en waarden verschillen. Zo zijn in China gehoorzaamheid en gastvriendelijkheid belangrijke waarden: ook, en vooral, op de werkvloer. Dit terwijl in Nederland eerlijkheid, eigen initiatief en zelfstandigheid als deugden gelden. Solliciteer je als Chinees bij een Nederlands bedrijf, dan heb je om die reden vaak geen gelijke kansen (en vice versa). Dat kan een gemiste kans zijn voor beide partijen. Wellicht is het toch een geschikte kandidaat, en wijs je een persoon af met de juiste competenties. Of ben jij de man of vrouw voor de baan, maar heb je te weinig kaas gegeten van de culturele of religieuze verschillen. Deze vergissingen en misverstanden kunnen voorkomen worden: in een bedrijf waar professionals getraind zijn in multicultureel vakmanschap en inclusief leidinggeven ontstaat ruimte voor een divers werknemersbestand en een gezonde, aangename bedrijfs- of organisatiecultuur.

® Copyright BeHr Groep 2018 - Kvk 58061584 -