Training

Jeugd- en straatcultuur

Jongeren die op straat hangen zijn een fenomeen van alle tijden. Maar wanneer hangen op straat uitmondt in vandalisme en rellen, in vecht- en steekpartijen en andere vormen van overlast, is er sprake van een problematische ontwikkeling. Dit soort ontwikkelingen zien we door het hele land, in dorpen en in steden. Hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag onder jongeren kent vele vormen. Welke vormen hoofdzakelijk tot uiting komen verschilt per gemeente. Toch zijn er ook overeenkomsten: vaak gaat het om hechte jeugdgroepen die een afwijzende houding jegens autoriteiten vertonen.

Jeugd- en straatculturen zijn complexe culturen waar professionals niet altijd vat op kunnen krijgen, vooral omdat ze zo snel veranderen. Deze training geeft inzicht in de mechanismen en dynamieken die schuilgaan achter diverse jeugd- en straatculturen. Deelnemers leren onder andere hoe gezag wordt ervaren door de jongeren die deze hechte groepen vormen. Daarnaast wordt ingegaan op de cultuur, houding, en manier van communiceren die kenmerkend is voor deze groepen.

In deze training komen verscheidene thema’s aan bod. De thematische focuspunten van de training worden afgestemd op lokale problematiek en vraagstukken. De belevingswereld van jongeren wordt stap voor stap inzichtelijk gemaakt. Hedendaagse ontwikkelingen zoals drillrap, messenproblematiek, rellen rondom de jaarwisseling en de invloed van de online leefwereld (social media) zijn ook een belangrijk onderdeel van deze training.

De volgende thema’s komen aan bod in de verdieping Jeugd- en Straatcultuur:

 • Wat is straatcultuur: het ontstaan van (jeugd)groepen
 • Hedendaagse ontwikkelingen: (bijvoorbeeld) drillrap, fluïde groepen, jeugdige veelplegers, messenproblematiek, rellen, en de online leefwereld (social media)
 • Herkennen en duiden van jeugd- en straatgroepen
 • Aanpak en beleid jeugd- en straatgroepen, handelingsperspectief professionals.

Deze verdiepingsmodule is ontwikkeld in samenwerking met o.a. jongerenwerkers en politieagenten. De trainers die deze module uitvoeren hebben ruime ervaring met de doelgroep. Op basis van actualiteiten en lokale vraagstukken voeren we regelmatig verbeteringen en updates door.

Deze module is een verdieping op de training “Multicultureel Vakmanschap” (MCV). Organisaties en professionals die nog niet eerder zijn getraind in Multicultureel Vakmanschap bieden we combinatietraining aan, waar zowel MCV als jeugd- en straatculturen in het programma zijn opgenomen. Professionals die al bekend zijn met MCV kunnen de verdieping jeugd- en straatculturen ontvangen in de vorm van een dagdeel of 1daagse training.

Het is binnen deze training ook mogelijk om opgedane kennis te oefenen in rollenspellen met één of meerdere trainingsacteurs.

 • Doelgroep: Veiligheidsfunctionarissen / Jeugdzorg / Onderwijs / GGZ professionals

 • Niveau: Training

 • Locatie: Op locatie

 • Duur: 1-4 dagen

 • Studiebelasting: n.t.b.

Politie

Door de BeHr-training maken onze mensen gemakkelijker verbinding, tijdens een verhoor of op straat.

Post NL

Manager Diversity, Personeelszaken Nederland, Post NL

Leidinggevenden leren dat ze niet overal begrip voor hoeven te hebben. Wel moeten ze begrijpen wat er speelt als je werkt met andere culturen.

Meest gevraagde trainingen

Bekijk alle trainingen

Wil jij effectief leren omgaan met diversiteit op de werkvloer? Dan is de training Multicultureel Vakmanschap iets voor jou. We…

 • Professionals - Voor deze training geldt een screening.

 • Training

 • Houten

 • 1 dag

Deze training is bedoeld voor professionals die de 3-daagse training Radicalisering in combinatie met Multicultureel Vakmanschap volledig doorlopen hebben. Er…

 • Professionals - Voor deze training geldt een screening.

 • Training

 • Houten

 • 1-2 dagen

De training ‘Professioneel Gedrag op de Werkvloer’ biedt handvatten om doelgericht aan de slag te gaan met omgangsvormen & integriteit….

 • Professionals

 • Training / workshop

 • Op locatie

 • 1-2 dagdelen

Nog geen keuze kunnen maken?

Neem contact op met één van onze adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek.

(0)6 46 89 89 84 / (0)6 82 55 75 96

Neem contact op

® Copyright BeHr Groep 2017 - Kvk 58061584 -