Training

Polarisatie – 7 juni 2023

Van klimaat en landbouwbeleid tot woningtekorten en de sinterklaastraditie: er zijn  maar weinig actuele onderwerpen waar we het met elkaar over eens zijn. Iedereen, van burgers en politici tot overheidsinstanties en de media lijkt ook invloed uit te kunnen oefenen op de verscherping  en uitvergroting van tegenstellingen in de samenleving. Daar komt bij dat de wereld kleiner is geworden; een gebeurtenis aan de andere kant van de wereld kan direct effect hebben op het maatschappelijke debat in Nederland en een discussie in de Tweede Kamer kan leiden tot verscherpte tegenstellingen op lokaal niveau. Maar wat is polarisatie eigenlijk? In deze training nemen we het fenomeen onder de loep.

Allereerst wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip polarisatie: welke wetmatigheden zien we terug in het proces van polarisatie en wanneer slaat positieve polarisatie om in een negatieve variant? Polarisatie hangt vaak samen met gevoelens van (on)rechtvaardigheid. In de training onderzoeken we aan de hand van voorbeelden wat er gebeurt als individuen en groepen dergelijke gevoelens ontwikkelen. Daarbij komen ook belangrijke begrippen zoals democratie en democratische rechtsstaat aan bod.

De training heeft zowel aandacht voor polarisatie tussen overheid en burger als voor polarisatie tussen groepen onderling. Hierbij is steeds het doel om professionals een spiegel voor te houden, want; wat is eigenlijk de rol van de overheid (en uitvoerende instanties) in het proces van polarisatie? In deze training is, naast kennisoverdracht, veel ruimte voor gesprek over de eigen ervaringen van professionals. Daarnaast maken deelnemers oefeningen waardoor zij de processen die achter polarisatie schuilgaan beter gaan herkennen en hier op effectieve wijze mee aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse werkzaamheden.

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer:

– Inzicht in het proces van polarisatie en de voedingsbodems voor polarisatie
– Kennis over verschillende vormen van polarisatie: positieve/negatieve polarisatie, horizontale/verticale polarisatie
– Inzicht in de rol van de overheid (en uitvoeringsinstanties) in polarisatieprocessen
– Inzicht in de rol die beleving, communicatie en definitiemacht spelen in (het voeden van) polarisatieprocessen
– Handvatten om te reflecteren op de rol van de eigen organisatie in het voeden en/of tegengaan van polarisatie
– Handvatten om polariserende communicatie om te zetten naar constructieve, inclusieve communicatie

Schrijf je in voor deze training

  Voor deelnemers die alleen bij dag 2/3 aansluiten geldt een aangepast tarief. De kosten zijn in dit geval €500 (excl. btw) per dag. Deelnemers moeten kunnen aantonen waar en wanneer zij dag 1 (/ 2) hebben gevolgd.
 • Doelgroep: Professionals

 • Niveau: Training

 • Locatie: Kokermolen, Houten

 • Wanneer: 7 juni 2023

 • Duur: 1 dagdeel

 • Kosten: € 495,00 excl. BTW

Politie

Door de BeHr-training maken onze mensen gemakkelijker verbinding, tijdens een verhoor of op straat.

Post NL

Manager Diversity, Personeelszaken Nederland, Post NL

Leidinggevenden leren dat ze niet overal begrip voor hoeven te hebben. Wel moeten ze begrijpen wat er speelt als je werkt met andere culturen.

Meest gevraagde trainingen

Bekijk alle trainingen

In deze training leren professionals om Multicultureel Vakmanschap en de hierbij behorende kennis en vaardigheden te gebruiken bij het tegengaan…

 • Professionals - Voor deze training geldt een screening.

 • Training

 • Kokermolen, Houten

 • 3 dagen

Van klimaat en landbouwbeleid tot woningtekorten en de sinterklaastraditie: er zijn  maar weinig actuele onderwerpen waar we het met elkaar…

 • Professionals

 • Training

 • Kokermolen, Houten

 • 1 dagdeel

In deze training leren professionals om Multicultureel Vakmanschap en de hierbij behorende kennis en vaardigheden te gebruiken bij het tegengaan…

 • Professionals - Voor deze training geldt een screening.

 • Training

 • Kokermolen, Houten

 • 3 dagen

Nog geen keuze kunnen maken?

Neem contact op met één van onze adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek.

® Copyright BeHr Groep 2022 - Kvk 58061584 -