Training

Professioneel Gedrag op de Werkvloer

De training ‘Professioneel Gedrag op de Werkvloer’ biedt handvatten om doelgericht aan de slag te gaan met omgangsvormen & integriteit.

De training over omgangsvormen en integriteit wordt verzorgd in combinatie met, of als vervolg op, de trainingen “Multicultureel Vakmanschap”/”Inclusief Leiderschap.” De overkoepelende titel van deze training is “Professioneel Gedrag op de Werkvloer.” In deze training staan twee thema’s centraal: omgangsvormen  en integriteit.

Het eerste deel van de training staan omgangsvormen centraal. Wat zijn omgangsvormen en welke vormen kunnen wij onderscheiden? Deelnemers leren tijdens de training een werkbaar onderscheid te maken omgangsvormen en integriteit. Er wordt gesproken over de intentie van de veroorzaker van ongewenst gedrag en de beleving van de ontvanger. Hoe wegen deze elementen mee bij het beoordelen van meldingen over ongewenst gedrag? Het zal voor deelnemers duidelijk worden hoe omgangsvormen zijn afgebakend in de Arbowet en wat dit betekent voor de afhandeling van meldingen. Op interactieve wijze gaat de trainer in op omgangsvormen-casuïstiek die speelt binnen uw organisatie.

In het tweede deel van de training wordt het begrip integriteit onder de loep genomen. Integriteit is een complex en begrip dat verschillende, en vaak zware, connotaties oproept: derhalve is het van belang dat alle medewerkers binnen uw organisatie dezelfde betekenis aan het begrip toekennen. Deelnemers worden gestimuleerd na te denken over complexe vragen zoals “kun je integriteit aanleren?” en “is het mogelijk om ‘een beetje integer’ te zijn?” De eigen rol van werknemers en de rol en verantwoordelijkheden van leidinggevenden worden ook besproken. Tot slot wordt er stilgestaan bij de kaders die bestaan voor het afhandelen van integriteitsschendingen.

Aanvullende informatie:

 • Voor deelnemers met een leidinggevende functie duurt de volledige training ‘Professioneel Gedrag op de Werkvloer’ twee dagdelen (één hele dag). Het eerste dagdeel behandelt ‘Inclusief Leiderschap,’ het tweede dagdeel behandelt ‘omgangsvormen en integriteit.’
 • Voor medewerkers duurt de volledige training ‘Professioneel Gedrag op de Werkvloer’ één dagdeel. Het eerste dagdeel behandelt ‘Multicultureel Vakmanschap,’ het tweede dagdeel behandelt ‘omgangsvormen en integriteit.’

 • Doelgroep: Professionals

 • Niveau: Training / workshop

 • Locatie: Op locatie

 • Duur: 1-2 dagdelen

 • Kosten: -

 • Studiebelasting: n.t.b.

Politie

Door de BeHr-training maken onze mensen gemakkelijker verbinding, tijdens een verhoor of op straat.

Post NL

Manager Diversity, Personeelszaken Nederland, Post NL

Leidinggevenden leren dat ze niet overal begrip voor hoeven te hebben. Wel moeten ze begrijpen wat er speelt als je werkt met andere culturen.

Meest gevraagde trainingen

Bekijk alle trainingen

Van klimaat en landbouwbeleid tot woningtekorten en de sinterklaastraditie: er zijn  maar weinig actuele onderwerpen waar we het met elkaar…

 • Professionals

 • Training

 • Kokermolen, Houten

 • 1 dagdeel

In deze training leren professionals om Multicultureel Vakmanschap en de hierbij behorende kennis en vaardigheden te gebruiken bij het tegengaan…

 • Professionals - Voor deze training geldt een screening.

 • Training

 • Kokermolen, Houten

 • 3 dagen

Deze 1-daagse training is bedoeld voor professionals die de 3-daagse training Radicalisering en Multicultureel Vakmanschap reeds hebben voltooid. Tijdens deze…

 • Professionals

 • Training

 • Kokermolen, Houten

 • 1-2 dagdelen

Nog geen keuze kunnen maken?

Neem contact op met één van onze adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek.

® Copyright BeHr Groep 2018 - Kvk 58061584 -