Training

Professioneel Gedrag op de Werkvloer

De training ‘Professioneel Gedrag op de Werkvloer’ biedt handvatten om doelgericht aan de slag te gaan met omgangsvormen & integriteit.

De training over omgangsvormen en integriteit wordt verzorgd in combinatie met, of als vervolg op, de trainingen “Multicultureel Vakmanschap”/”Inclusief Leiderschap.” De overkoepelende titel van deze training is “Professioneel Gedrag op de Werkvloer.” In deze training staan twee thema’s centraal: omgangsvormen  en integriteit.

Het eerste deel van de training staan omgangsvormen centraal. Wat zijn omgangsvormen en welke vormen kunnen wij onderscheiden? Deelnemers leren tijdens de training een werkbaar onderscheid te maken omgangsvormen en integriteit. Er wordt gesproken over de intentie van de veroorzaker van ongewenst gedrag en de beleving van de ontvanger. Hoe wegen deze elementen mee bij het beoordelen van meldingen over ongewenst gedrag? Het zal voor deelnemers duidelijk worden hoe omgangsvormen zijn afgebakend in de Arbowet en wat dit betekent voor de afhandeling van meldingen. Op interactieve wijze gaat de trainer in op omgangsvormen-casuïstiek die speelt binnen uw organisatie.

In het tweede deel van de training wordt het begrip integriteit onder de loep genomen. Integriteit is een complex en begrip dat verschillende, en vaak zware, connotaties oproept: derhalve is het van belang dat alle medewerkers binnen uw organisatie dezelfde betekenis aan het begrip toekennen. Deelnemers worden gestimuleerd na te denken over complexe vragen zoals “kun je integriteit aanleren?” en “is het mogelijk om ‘een beetje integer’ te zijn?” De eigen rol van werknemers en de rol en verantwoordelijkheden van leidinggevenden worden ook besproken. Tot slot wordt er stilgestaan bij de kaders die bestaan voor het afhandelen van integriteitsschendingen.

Aanvullende informatie:

 • Voor deelnemers met een leidinggevende functie duurt de volledige training ‘Professioneel Gedrag op de Werkvloer’ twee dagdelen (één hele dag). Het eerste dagdeel behandelt ‘Inclusief Leiderschap,’ het tweede dagdeel behandelt ‘omgangsvormen en integriteit.’
 • Voor medewerkers duurt de volledige training ‘Professioneel Gedrag op de Werkvloer’ één dagdeel. Het eerste dagdeel behandelt ‘Multicultureel Vakmanschap,’ het tweede dagdeel behandelt ‘omgangsvormen en integriteit.’

 • Doelgroep: Professionals

 • Niveau: Training / workshop

 • Locatie: Op locatie

 • Duur: 1-2 dagdelen

 • Kosten: -

 • Studiebelasting: n.t.b.

Politie

Door de BeHr-training maken onze mensen gemakkelijker verbinding, tijdens een verhoor of op straat.

Post NL

Manager Diversity, Personeelszaken Nederland, Post NL

Leidinggevenden leren dat ze niet overal begrip voor hoeven te hebben. Wel moeten ze begrijpen wat er speelt als je werkt met andere culturen.

Meest gevraagde trainingen

Bekijk alle trainingen

Wil jij effectief leren omgaan met diversiteit op de werkvloer? Dan is de training Multicultureel Vakmanschap iets voor jou. We…

 • Professionals - Voor deze training geldt een screening.

 • Training

 • Houten

 • 1 dag

Deze training is bedoeld voor professionals die de 3-daagse training Radicalisering in combinatie met Multicultureel Vakmanschap volledig doorlopen hebben. Er…

 • Professionals - Voor deze training geldt een screening.

 • Training

 • Houten

 • 1-2 dagen

De training ‘Professioneel Gedrag op de Werkvloer’ biedt handvatten om doelgericht aan de slag te gaan met omgangsvormen & integriteit….

 • Professionals

 • Training / workshop

 • Op locatie

 • 1-2 dagdelen

Nog geen keuze kunnen maken?

Neem contact op met één van onze adviseurs voor een persoonlijk adviesgesprek.

(0)6 46 89 89 84 / (0)6 82 55 75 96

Neem contact op

® Copyright BeHr Groep 2018 - Kvk 58061584 -