Sectoren waarin wij werken

De praktijk van een politieagent is anders dan die van een verpleegkundige. Toch moeten beiden in hun dagelijkse werk multicultureel vakman of vakvrouw zijn. BeHr Groep is goed thuis in de vragen en dilemma’s van diverse sectoren.

  • Openbare orde en veiligheid

Gemeenteambtenaren, politie, wijkagenten, reclasseringswerkers, rechters en officieren van justitie spelen een belangrijke rol bij openbare orde en veiligheid. Zij werken vaak onder grote druk samen. Elkaars verschillende achtergrond herkennen en erkennen is cruciaal om tot een succesvolle, gezamenlijke aanpak van veiligheidsvraagstukken te komen en de samenleving veilig te houden. Ook in contacten met de burgers, organisaties en cliënten is multicultureel vakmanschap en kennis van interculturele communicatie vereist: zeker omdat contact vaak plaatsvindt in stressvolle situaties. Burgers zien een organisatie als de politie vaak als normstellend – uniformiteit van handelen is een must. De BeHr Groep heeft trainers met werkervaring in deze sector: wij kennen de ins en outs en willen professionals daar graag optimaal van laten benutten.

  • Onderwijs

Juist op scholen en onderwijsinstellingen wordt de toenemende diversiteit van de Nederlandse samenleving zichtbaar. Zowel onder collega’s als onder leerlingen. Dan is er ook nog een generatieverschil tussen docenten en leerlingen. Goed onderwijs aan alle leerlingen is alleen mogelijk als de docent weet hoe hij contact kan maken met leerlingen en hen kan motiveren. Door toenemende werkdruk, grote klassen en de vele verschillende achtergronden en karakters van leerlingen kan het lastig zijn om als docent of onderwijsinstelling de juiste modus te vinden voor de omgang met leerlingen. Ook in de omgang met ouders spelen culturele verschillen een rol. Onderwijsprofessionals met kennis van multicultureel vakmanschap en interculturele communicatie zijn in staat om een veilige en aangename werk- en leeromgeving voor collega’s en leerlingen te creëren. Onze trainers, met ervaring in het onderwijs, helpen hier graag bij. Tevens kunnen zij professionals trainen op het gebied van klassenmanagement en jeugdbejegening, en geven zij les aan scholieren in “multicultureel burgerschap.”

  • Profit

Veel organisaties streven naar een werknemersbestand die een afspiegeling vormt van de Nederlandse samenleving. Idealiter is het management in staat om mensen met verschillende achtergronden te binden en boeien: toch kan dit lastig zijn in een snel veranderende samenleving. Multicultureel vakmanschap zorgt ervoor dat leidinggevenden medewerkers effectief laten samenwerken en kunnen motiveren. Bedrijven waar medewerkers getraind zijn in multicultureel vakmanschap slagen er beter in een veilige en aangename bedrijfscultuur te ontwikkelen, waarin medewerkers met diverse achtergronden zich gewaardeerd voelen. Ook in consumentenmarketing geldt: bedrijven die culturele aspecten in koop- en gebruikersgedrag herkennen en daarop anticiperen zijn succesvoller.

  • Zorg & Welzijn

In de zorgsector spelen cultuurverschillen bij uitstek een rol. Er is sprake van afhankelijkheid en fysiek contact. Ook de houding ten opzichte van gezondheid en gezondheidszorg is cultureel bepaald. Multicultureel vakmanschap is nodig om een betere omgang met de patiënt en zijn of haar familie mogelijk te maken. Zorgprofessionals met kennis van multicultureel vakmanschap en interculturele communicatie kunnen alle patiënten op een passende manier de beste zorg bieden. Ook voor het vinden van medewerkers is het zaak dat zorginstellingen als ziekenhuizen en organisaties voor thuishulp mensen in dienst hebben met een verschillende achtergronden. Trainers van de BeHr Groep helpen graag om dit alles mogelijk te maken.

  • Overheid

Als geen andere organisatie wil de overheid een afspiegeling zijn van de steeds diverser wordende samenleving. De overheid wil herkenbaar en toegankelijk zijn voor alle burgers. Burgers kijken vanuit verschillende achtergronden naar hun leefomgeving. Hoe burgers denken over overheid, macht en democratie is cultureel bepaald. Voor ambtenaren is het belangrijk om verschillen te begrijpen, duiden en vertalen naar beleid en dienstverlening. Dat zorgt ervoor dat meer burgers deelnemen aan de maatschappij door bijvoorbeeld te werken. Ambtenaren die multicultureel vakman of vakvrouw zijn, werken effectiever en zijn zekerder. Ook zijn zij meer tevreden over hun werk.

® Copyright BeHr Groep 2018 - Kvk 58061584 -