Succesvoller door diversiteit

Zonder diversiteit weinig innovatie. Sommige managers en professionals omringen zich graag met ‘gelijkgestemden,’ want dat ‘schakelt soepel.’

Veel organisaties en professionals zijn gelukkig doordrongen van het belang van inclusie en diversiteit. Niet (alleen) om politiek correcte redenen, maar vooral om succesvol te zijn.

Als iedereen hetzelfde kijkt naar zaken, verzwak je de innovatiekracht van een organisatie. Een inclusieve organisatie verhoudt zich goed tot de buitenwereld en is vaak succesvoller in het nastreven van ambities en behalen van doelen.

Diversiteit en inclusie zorgen bovendien voor een organisatie waarin mensen zich betrokken, gerespecteerd en gezien voelen. Ongeacht hun leeftijd, achtergrond of religie. Een organisatie waar mensen graag willen werken dus.

® Copyright BeHr Groep 2018 - Kvk 58061584 -